loading...

Här önskade beställarna en helt ny utformning på sin gårdsplan! Detta var ett mycket roligt projekt o alldeles i närheten av vår egna gård.
Bilderna säger allt.