Vi har i samarbete med Eu anlagt två våtmarker i nära anslutning till gårdshuset. Detta är ett projekt som tagit många år från första tanke till att de är färdigställda, men så fint det har blivit! Detta är främst för att det är väldigt vackert med dessa vattenspeglar och kunna sitta och njuta av fåglarnas liv är mycket rogivande. Det är också tänkt att med vatten i närheten av gårdshuset som vi hyr ut blir det ett mervärde för gästerna, men tanken är också att våtmarkerna ska användas till hundträningar.